dijous, 27 de desembre de 2018

Intercanvi amb Alemanya 2018-19

Com cada any, el departament d'alemany organitza l'intercanvi amb Alemanya. Enguany, els nostres alumnes de 4t d'ESO aniran a Alemanya del 31 de març a l'11 d'abril.
Aquí teniu els documents necessaris per als alumnes que hi participen:

Fitxa de viatge
Document d’acceptació de les normes de l’intercanvi
Normes de l'intercanvi
Recomanacions importants
Resum de la documentació que cal portar
Presentació de l'intercanvi
diumenge, 9 de setembre de 2018

Criteris d'avaluació de Batxillerat 2018-19

Criteris d’avaluació  d’alemany com a primera i segona llengua estrangera de Batxillerat

L’assignatura d’alemany com a primera o segona llengua estrangera té com a
objectiu proporcionar els alumnes les competències descrites dins dels nivells del
Marc de Referència Europeu per a les Llengües Estrangeres.
En el cas dels alumnes de primera llengua estrangera estrangera, el nivell assolit
seria la meitat del nivell B1, és a dir B1.1.
D’altra banda, els alumnes que acaben l’itinerari de la segona llengua estrangera
per regla general hauran acabat la meitat del nivell A2, és a dir el nivell A2.1.

Avaluació
L’avaluació mesurarà l’evolució de l’alumnat i el seu rendiment envers l’assignatura.
L’avaluació serà continuada i la nota de l’avaluació quedarà desglossada de la
següent manera:
-40% conceptes
-40% procediments
-20% d’actitud.
No es podrà aprovar una avaluació si no es presenten tots els treballs que hagi
demanat el professor d’alemany.

Conceptes
L’avaluació dels conceptes pot contenir els següents apartats:
-Prova
-Expressió oral
-Comprensió oral
-Comprensió escrita


Procediments
-Treballs
-Llibreta/ Dossier
-Expressió oral
-Expressió escrita

Actitud
-Participació a classe
-Assistència a classe
-Comportament
-Interès
-Puntualitat

Recuperació
Una avaluació suspesa es podrà recuperar si l’alumne aprova el trimestre següent.
També es faran exàmens de recuperació dins del calendari oficial de recuperacions
que estableixi l’Institut Antoni de Martí i Franquès.

En cas que l’alumne suspengués el curs al juny, llavors tindria feina extra per fer a
l’estiu, com ara un dossier i s’hauria de presentar també a l’examen de setembre.
Si l’alumne no recupera l’assignatura al mes de setembre, llavors s’hauria de
presentar a la convocatòria de recuperacions del mes de febrer.

Criteris d'avaluació d'ESO 2018-19

Criteris d’avaluació d’alemany com a primera o segona llengua estrangera de l’ESO

L’assignatura d’alemany com a primera o segona llengua estrangera té com a objectiu
proporcionar els alumnes les competències descrites dins dels nivells del Marc de Referència
Europeu per a les Llengües Estrangeres.

L’ordre del 4 de juliol del 2018 del Departament d’Ensenyament sobre l’avaluació a
l’Educació Secundària Obligatòria a l’article 7 especifica el següent sobre els alumnes:
“Participació de l’alumne
1. En el marc del currículum competencial, l’alumne ha d’esdevenir part activa del seu
procés d’aprenentatge, adreçat a l’assoliment de les competències. Per tant, ha
d’apropiar-se dels objectius d’aprenentatge i conèixer els criteris i instruments
d’avaluació per poder participar activament en el seu progrés i en la millora dels seus
resultats. “
Serà molt important, doncs, l’actitud de l’alumne envers l’assignatura, ja que la motivació
és essencial per al bon funcionament a l’aula i per a un bon rendiment acadèmic.
En el cas dels alumnes de primera llengua estrangera estrangera, el nivell assolit a 4t d’ESO
serà la meitat del nivell A2, és a dir A2.1.
D’altra banda, els alumnes que acaben l’itinerari de la segona llengua estrangera per regla
general hauran acabat el nivell A1.
En arribar a 4t d’ESO els alumnes de primera llengua faran les proves de Competències
Bàsiques de llengua alemanya.
El professorat d’alemany al llarg de l’etapa preparà l’alumnat per tal que puguin assolir les
Competències Bàsiques de l’àmbit lingüístic, que queden recollides dins de les dimensions:
comunicació oral, comprensió lectora, expressió escrita, literària i la dimensió transversal
actitudinal i plurilingüe.

Avaluació
L’avaluació mesurarà l’evolució de l’alumnat i el seu rendiment envers l’assignatura.
L’avaluació serà continuada i la nota de l’avaluació quedarà desglossada de la següent
manera:
-40% conceptes
-40% procediments
-20% d’actitud.

Conceptes
L’avaluació dels conceptes pot contenir els següents apartats:
-Prova
-Expressió oral
-Comprensió oral
-Comprensió escrita

Procediments
-Treballs
-Llibreta/ Dossier
-Expressió oral
-Expressió escrita

Actitud
-Participació a classe
-Assistència a classe
-Comportament
-Interès
-Puntualitat

Recuperació
Una avaluació suspesa es podrà recuperar si l’alumne aprova el trimestre següent. També
es faran exàmens de recuperació dins del calendari oficial de recuperacions que estableixi
l’Institut Antoni de Martí i Franquès.
En cas que l’alumne suspengués el curs al juny, llavors tindria feina extra per fer a l’estiu,
com ara un dossier i s’hauria de presentar també a l’examen de setembre.
Si l’examen del setembre també es suspengués, llavors l’alumne hauria de fer un examen al
febrer. En aquest cas poseu-vos en contacte amb el Seminari d’Alemany.

dissabte, 28 de juliol de 2018

Llibres 2018-19

PRIMER D’ESO -PRIMERA LLENGUA
-Klasse A1 Llibre de l’alumne, audio i vídeo. Editorial Klett.
ISBN:978-3-12-607119-2 (Atenció!: Aquest llibre estarà disponible a partir del
juliol del 2018)
-Klasse A1 Llibre d’exercicis i audio. Editorial Klett.
ISBN: 978-3-12-607120-8 (Atenció!: Aquest llibre estarà disponible a partir de
l’agost del 2018)

SEGON D’ESO -PRIMERA LLENGUA
-Berliner Platz NEU 1:Llibre de l’alumne, 2CD i Treffpunkt D-A-C
Editorial Klett. ISBN: 978-3-12-606028-8 (el de l’any passat!)

TERCER D’ESO -PRIMERA LLENGUA
-Geni@l klick A2 Llibre de l’alumne amb 2 CD. Editorial Klett
ISBN: 978-3-12-606296-1
-Geni@l klick A2 Llibre d’exercicis amb DVD-ROM. Editorial Klett
ISBN: 978-3-12-606298-5

QUART D’ESO -PRIMERA LLENGUA
-Geni@l klick A2 Llibre de l’alumne amb 2 CD. Editorial Klett
ISBN: 978-3-12-606296-1
-Geni@l klick A2 Llibre d’exercicis amb DVD-ROM. Editorial Klett
ISBN: 978-3-12-606298-5

PRIMER DE BATXILLERAT -PRIMERA LLENGUA
-Geni@l klick B1 Llibre de l’alumne amb 2 CD. Editorial Klett
ISBN: 978-3-12-605069-2
-Geni@l klick B1 Llibre d’exercicis amb DVD-ROM. Editorial Klett
ISBN: 978-3-12-605071-5

SEGON DE BATXILLERAT- PRIMERA LLENGUA
-So geht’s noch besser zum Goethe /ÖSD-Zertifikat B1. Llibre de Tests amb 3 CD.
Editorial Klett
ISBN: 978-3-12-675854-3

dijous, 28 de juny de 2018

Deures d'estiu 2018


Alumnes d’alemany com a primera llengua estrangera:

-Per als qui acaben 2n d’ESO 1a llengua
Spannende Tour im Schwarzwald-Editorial Klett
ISBN: 978-3-12-556999-7

-Per als qui acaben 3r d’ESO 1a llengua
Oktoberfest und zurück-Editorial Klett
ISBN: 978-3-12-606400-2

-Per als qui acaben 4t d’ESO 1a llengua
Heisse Spur in München-Editorial Klett
ISBN: 978-3-12-556044-4

-Per als qui acaben 1r de BAT 1a llengua
Das grüne Band: Spurensuche in Göttingen Editorial Cornelsen
ISBN:978-3-06-0244440-9

CASTELL, ANDREU Gramática básica del alemán con ejercicios A1-B1
Editorial Idiomas-Hueber (Ihr müsst alle Übungen machen)
ISBN: 978-84-8141-044-0


divendres, 15 de juny de 2018

Entrega de la distinció del Goethe Institut

El professorat d'alemany de l'institut ha rebut avui la placa "Entitat col·laboradora amb el Goethe Institut".
Des de l'any 2012 existeix el Pla d'Impuls de l'Alemany, en el qual hem participat des del principi presentant alumnes a les proves oficials per acreditar la competència en llengua alemanya.
Des de fa 4 anys també som la seu dels exàmens del Goethe Institut a Tarragona. Aquest gran esforç organitzatiu i logístic de la Direcció i del professorat d'alemany ara rep una distinció. 
Ens n'alegrem molt i ens anima a continuar amb la nostra tasca.


dijous, 1 de febrer de 2018

Intercanvi amb Alemanya 2017-18

Enguany l'intercanvi amb el Rosenstein Gymnasium celebra els 26 anys de la seva existència. 

El Seminari d'Alemany ha preparat un programa amb la intenció que tots alumnes participants en aquesta edició de l'intercanvi puguin conèixer de primera mà la realitat de la potència econòmica europea, mentre visiten les ciutats més importants del sud d'Alemanya i conviuen amb una família a Heubach (Baden-Württemberg / Alemanya). 

Així, dons, visitarem la Selva Negra, Stuttgart (capital de Baden-Württemberg), Múnich (capital de Baviera), Tübingen (ciutat universitària), Dachau (el primer camp de concentració nazi), el Castell del Rei Lluís II de Baviera Neuschwanstein, Rothenburg ob der Tauber i Aalen. 

Esperem que tots els alumnes i professors acompanyants aprofitem molt aquests dies per aprendre i fer amistats a un altre país europeu!