dilluns, 3 de febrer de 2020

Documentació de l'intercanvi 2019-20

Per anar a l'intercanvi amb Alemanya, heu de portar la següent documentació. Cliqueu damunt del nom de les fitxes per descarregar-vos-les o imprimir-les:

1. Fitxa de viatge emplenada: 

Ha d’estar signada. Conté l'autorització materna/ paterna per viatjar i els telèfons de contacte en cas d'urgència.

2. Documentació personal:

Resum de la documentació que cal portar físicament durant el viatge:

Per al centre

Fotocòpia DNI, Passaport o NIE 
Original del permís de menors per sortir a l’estranger
Fotocòpia Targeta Sanitària Europea en vigor (imprescindible)
Fotocòpia del Llibre de Família per demostrar la filiació.

Alumne (a sobre)

DNI, Passaport o NIE originals
Targeta Sanitària Europea original

3.Document d’acceptació de les normes de l’intercanvi :

Signat per l’estudiant i per la mare, pare o tutor legal. Podeu llegir-vos les normes aquí.


Recordeu llegir-vos les recomanacions dies abans de viatjar per organitzar-vos.


Cap comentari:

Publica un comentari